ΕN ΕΛ

ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδιασμού και της διαχείρισης της Συμβολαιακής Γεωργίας στην παραγωγή και αγορά του φουντουκιού ποικιλίας Tonda di Giffoni και Tonda Romana, η εταιρεία Carpus Cultura Agriculture στοχεύει στην εδραίωση μιας σταθερής, αειφόρου και αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας και συνεργασίας και συνεπώς στην πραγμάτωση συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων για τους εταίρους της

  • Συμφωνούμε στη μακροπρόθεσμη συνεργασία με ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη και αμοιβαία επωφέλεια.
  • Διασφαλίζουμε την προμήθεια υψηλής ποιότητας πολλαπλασιαστικού υλικού (δενδρύλλια παραγωγής φουντουκιών ποικιλίας Tonda di Giffoni και Tonda Romana) σε χαμηλή τιμή, που πετυχαίνουν τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας του τελικού προϊόντος.
  • Ελαχιστοποιούμε τους κινδύνους της παραγωγής και αυξάνουμε την απόδοσή της με εγγυημένο ποιοτικό προϊόν, από το στάδιο του πιστοποιημένου δεντρυλλίου ποικιλίας Tonda di Giffoni και Tonda Romana έως το τελικό προϊόν του φουντουκιού, και με μακροπρόθεσμο προγραμματισμό της γεωργικής εκμετάλλευσης, στο πλαίσια του πρωτοκόλλου παραγωγής Besana-system.
  • Υποστηρίζουμε συστηματικά με υπηρεσίες ειδικής τεχνογνωσίας τον παραγωγό σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, από τη φύτευση έως τη συγκομιδή με μηχανήματα, μέσα από δίκτυο συνεργατών που έρχονται οι ίδιοι στον τόπο παραγωγής.
  • Διασφαλίζουμε την αγορά του συνόλου της παραγωγής σε εγγυημένη κατώτερη τιμή.
  • Προσφέρουμε σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση με την εσωτερική και εξωτερική αγορά, μειώνοντας την αβεβαιότητα πρόσβασης και εκμηδενίζοντας το κόστος για έρευνα αγοράς.
  • Ενισχύουμε την προσπάθεια όλων για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του καταναλωτή με καθαρή, βιώσιμη και αειφόρα καλλιέργεια.