ΕN ΕΛ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΕΧΘΡΟΙ

Οι πιο σημαντικές ασθένειες και εχθροί της καλλιέργειας φουντουκιάς είναι οι παρακάτω:

Ο βακτηριακός καρκίνος - Pseudomonas syringae pv. Avellanae Ο βακτηριακός καρκίνος wiki

Βαλανίνος - Curculium NucumΒαλανίνος wiki

Βλαστορύκτης - Oberea LinearisΒλαστορύκτης wiki

Ακάρεα - Eryuphyes & Phytoptus AvellanaeΑκάρεα wiki