ΕN ΕΛ

Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΔΕΝΔΡΥΛΙΑ

Tonda di Giffoni

Tonda Francescana Μπολιασμένο

ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΕΣ

Tonda Romana

Nocchione Romano

Fertile de Coutard (Barcelona)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ TONDA

Διάκριση για την παραγωγικότητά της μετά από έρευνα αξιολόγησης διαφορετικών ποικιλιών λεπτοκαρυάς, που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’ και το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ & ΥΓΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΔΑΦΟΣ

Η φουντουκιά ευδοκιμεί σε εδάφη μέσης σύστασης, με καλή αποστράγγιση και χαμηλή στάθμη υπογείων υδάτων, με ελαφριά όξινη έως ουδέτερη αντίδραση (pΗ 5,5 – 7,5).

ΚΛΙΜΑ

Είναι φυτό των εύκρατων περιοχών. Προτιμά κυρίως δροσερές περιοχές με σχετικά ψηλή υγρασία. Κατά την διάρκεια της γονιμοποίησης των ανθέων (Μάρτιο - Απρίλιο), όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από -7°C καταστρέφονται τα άνθη και η καρποφορία είναι ελάχιστη. Το δέντρο, όμως, μπορεί να αντέξει σε θερμοκρασίες μέχρι και -25°C.

ΑΡΔΕΥΣΗ

Σε περιοχές όπου υπάρχει βροχόπτωση πάνω από 700-1000 χιλιοστά και η κατανομή της είναι ομοιόμορφη, κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη άρδευση, αλλά κατά την περίοδο Ιουλίου - Αυγούστου για υψηλές αποδόσεις οι ανάγκες αγγίζουν τα 200μ3/στρ .

ΛΙΠΑΝΣΗ

Iδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην προσθήκη του αζώτου και του καλίου, διότι υψηλές ποσότητες αζώτου αυξάνουν το πάχος του κελύφους και μειώνουν το μέγεθος της ψίχας. Επίσης, η επαρκής προσθήκη καλίου ελαττώνει το ποσοστό των άδειων καρπών. Από τα μικροστοιχεία ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην επάρκεια σιδήρου και βορίου. Η έλλειψη βορίου έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη αναλογία των φουντουκιών χωρίς σπέρμα.

ΦΥΤΩΡΙΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Από αρχές Αυγούστου μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου

Σε 2-3 χέρια μηχανικής συγκομιδής

Αποδόσεις από 250-500 χλγ/στρ καρπού με κέλυφος, χωρίς φυλλώδες περίβλημα

Τα 300 χλγ/στρ είναι μία εφικτή απόδοση

Η φουντουκιά αρχίζει να καρποφορεί από το 3ο έτος και μπαίνει σε πλήρη καρποφορία το 10ο έτος.

4ο - 50χλγ/στρ

5ο - 100χλγ/στρ

6ο - 150χλγ/στρ

7ο - 200χλγ/στρ

8ο - 250χλγ/στρ

9ο - 300χλγ/στρ

10ο - 350χλγ/στρ