ΕN ΕΛ

ΣΤΑΔΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ

Εικόνες από φυτεία φουντουκιάς στην Ιταλία με τα στάδια εξαετούς καλλιέργειας..