ΕN ΕΛ

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ

Πιστοποιήμενοι Επιστημονικοί Συνεργάτες της CCA επισκέπτονται το αγροτεμάχιο και λαμβάνουν δείγματα χώματος και νερού για ανάλυση με σκοπό την προκαταρκτική αξιολόγηση του σχετικά με την καταλληλότητα του για φύτευση.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δημιουργούμε μια εξατομικευμένη πρσφορά στην οποία συμπεριλαμβάνονται ο αριθμός και η ποικιλία των δενδυλίων όπως επίσης και ο χρόνος φύτευσης.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Δημιουργούμε ένα εξατομικευμένο συμβόλαιο βασισμένο στις ανάγκες του κάθε παραγωγού.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπογράφεται το Συμβόλαιο μεταξύ της CCA και του παραγωγού που περιλαμβάνει αναλυτικά όλους τους όρους συνεργασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Παρέχουμε στον παραγωγό τις κατόψεις φύτευσης των δυο ποικιλιών και οδηγίες για την προετοιμασία του αγροτεμαχίου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Παρέχουμε στον παραγωγό Τεχνική Υποστήριξη καθόλη την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, από την φύτευση έως τη συγκομιδή, με Πιστοποιημένους Επιστημονικούς Συνεργάτες της CCA.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Παρέχουμε συνδρομή στην συγκομιδή των παραγόμενων ξηρών καρπών με ειδικά μηχανήματα, κατ’ επιλογήν του παραγωγού.