ΕN ΕΛ

Η ΟΜΑΔΑ

Χρήστος Γ. Φουσέκης

Συν-ιδρυτής

Ο Χρήστος Γ. Φουσέκης αποφοίτησε το 2005 από το Δ.Π.Θ. από την Σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και κατέχει τίτλο Μάστερ στην Τεχνητή Νοημοσύνη/Συστήματα Ενέργειας και Παραγωγής.

Από το 2006 έως το 2016, εργάστηκε σε διάφορες θέσεις στο τμήμα Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Μηχανικών του τομέα FMCG/κλάδο βιομηχανίας Τροφίμων υλοποιώντας διάφορα πανευρωπαϊκά έργα καινοτομίας και από το 2010 κατείχε τη θέση του Διεθυντή Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Μηχανικών συμμετέχοντας τόσο σε διεθνή έργα καθώς επίσης και ηγήθηκε σε έργα καινοτομίας.

Από το 2016 εργάζεται ως Σύμβουλος Re-Engineering σε μεγάλες εταιρείες Τροφίμων και Φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα.

Το 2017 συνίδρυσε την 1978foods ΙΚΕ και από τον Νοέμβριο του 2018 κατέχει την θέση του Διευθυντή Επιχειρησιακής Ανάπτυξης & Μηχανικών στην Carpus Cultura Agriculture ΙΚΕ, ως ηγετικό στέλεχος στην υλοποίηση στην Ελλάδα ενός μοναδικού για τον τομέα της καθετοποιημένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας έργου, στο χώρο των Υπερτροφών.

Παναγιώτης Ν. Καλδής

Συν-ιδρυτής

Ο Παναγιώτης Ν. Καλδής αποφοίτησε το 1991 από το Ε.Μ.Π. από την Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών με κατεύθυνση στην Ρευστομηχανική, κατέχει τίτλο Μάστερ στην Αιολική Ενέργεια/Ανεμογεννήτριες και μέχρι το 1992 εργάστηκε στο Εργαστήριο Ρευστών ως μέλος ερευνητικής ομάδας.

Από 1993 έως 2000, εργάστηκε ως Μηχανικός Νέων Έργων στον τομέα FMCG/κλάδο βιομηχανίας Τροφίμων υλοποιώντας μεγάλο αριθμό έργων και συστημάτων και από το 1998 κατείχε τη θέση του Διεθυντή Νέων Έργων όπου ηγήθηκε σε έργα κρίσιμης επιχειρησιακής σημασίας.

Από το 2001 έως το 2016, εργάστηκε ως Διευθυντής Οικονομικού Ελέγχου Εργοστασίου του τομέα FMCG/κλάδο βιομηχανίας Τροφίμων δίνοντας αξία και καινοτομία στους τομείς του Οικονομικού Ελέγχου, Προγραμματισμού, Αναφορών και Αναλύσεων και του Εσωτερικού Ελέγχου, συμμετέχοντας σε διεθνή έργα καθώς επίσης και σε έργα αναδιοργάνωσης.

Από το 2007 είναι κάτοχος πτυχίου Μάστερ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από την Α.Σ.Ο.Ε/Ε.Μ.Π. μετά την επιτυχή παρακολούθηση ενός προγράμματος για στελέχη επιχειρήσεων. Από το 2016 εργάζεται ως Σύμβουλος Re-Engineering σε μεγάλες εταιρείες Τροφίμων και Φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα.

Το 2017 συνίδρυσε την 1978foods ΙΚΕ και από τον Νοέμβριο του 2018 κατέχει την θέση του Διευθυντή Επιχειρησιακής Ανάπτυξης & Μηχανικών στην Carpus Cultura Agriculture ΙΚΕ, ως ηγετικό στέλεχος στην υλοποίηση στην Ελλάδα ενός μοναδικού για τον τομέα της καθετοποιημένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας έργου, στο χώρο των Υπερτροφών.

Γιώργος Δ. Δασκάλου

Συν-ιδρυτής

Ο Γιώργος Δ. Δασκάλου αποφοίτησε το 2008 από Κολέγιο DEREE στην Πληροφορική. Από 1999 έως 2009 εργάστηκε σε διάφορες θέσεις στο τμήμα Συστημάτων Πληροφορικής/Μηχανογράφησης, σε εταιρίες τόσο του τομέα Τεχνολογίας Πληροφοριακών συστημάτων όσο και των Βιομηχανικών/Εμπορικών επιχειρήσεων.

Από 2010 έως 2013 εργάστηκε στο τμήμα Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Μηχανικών και μέχρι το 2017 εργάστηκε επίσης σε διάφορες θέσεις στο τμήμα Αναπλήρωσης & Εφοδιαστικής Αλυσίδας στον τομέα FMCG/ Βιομηχανία Τροφίμων.

Το 2017 συνίδρυσε την 1978foods ΙΚΕ και από τον Νοέμβριο του 2018 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων στην Carpus Cultura Agriculture ΙΚΕ, ως ηγετικό στέλεχος στην υλοποίηση στην Ελλάδα ενός μοναδικού για τον τομέα της καθετοποιημένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας έργου, στο χώρο των Υπερτροφών.